Styrelsens uppdrag och arbetssätt

Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller löpande förvaltning och underhåll av fastigheten. Detta innebär att styrelsen ska avväga olika behov och önskemål från föreningens medlemmar om underhålls- och förbättringsinsatser mot behov av att hushålla med föreningens ekonomiska resurser. Vidare ska styrelsen borga för en god balans mellan enskilda medlemmars åsikter och önskemål och föreningens gemensamma intressen vad gäller bland annat en god boendemiljö till en skälig kostnad.

För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att du som medlem/hyresgäst både framför önskemål till styrelsen rörande fastigheten och ger återkoppling på de förslag och frågor som styrelsen skickar ut till medlemmarna/hyresgäster. Observera att samtliga förslag till åtgärder eller förändringar av mer omfattande slag måste göras skriftligen till styrelsen. Dessa kan mailas till styrelsen @ brfsolhagen.se eller lämnas i vår brevlåda i tvättstugan på Silvermossvägen. Svar erhålles även dessa skriftligen via Styrelsen.


Ordinarie ledamöter:

Ordförande  David Akcay omval 2 år Björnmossvägen 9
Sekreterare Samuel Sandberg kvarstår 1 år Renlavsvägen 11 
Ledamot Wail Faraj kvarstår 1 år Renlavsvägen 9
Ledamot Basman Yonany nyval 2 år Renlavsvägen 17
Ledamot Arido Barse nyval 2 år Silvermossvägen 17

 

Suppleanter:

Chabo Bidros 1 år Björnmossvägen 2

 

Valberedning:

Ordinarie Robin Kesenci Renlavsvägen 22
Ordinarie Nemrud Tasci Vitmossvägen 11

 

Revisorer:

Ordinarie Lars Ljungdahl omval 1år  

 

Arbetsgrupper:

Värmegruppen

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply