Brf Solhagen ligger i området Brunnsängshage i Södertälje. 1 mars 2011 blev föreningen ägare till fastigheterna: Broskskivlingen 1, Vaxskivlingen 1, Trattskivlingen 1 och Toffsskivlingen 1 och består av 60 kedjehus.

1939 förvärvade Södertälje stad Brunnsängs gård med tanke på framtida byggande. Området började bebyggas i slutet av 1950-talet, gården och fälten som hade legat där lämnade en stor öppen yta som tidigare varit våtmarker.

Dessa fält blev efter pålning, en utmärkt byggplats. Brunnsängs centrum som togs i bruk 1961, fick en koncentrerad bebyggelse kring ett torg. Brunnsäng fick några år senare en uppföljning åt nordost i Brunnsängs hage. Området som tidigare var kärrmark började bebyggas 1963 och stod klart 1966.

Källa: Solsidan av Tomas Nilsson.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply