Vår nya hemsida skall uppdateras ofta för att våra medlemmar skall veta vad som händer. Hela styrelsen kan uppdatera sidan och ni kan själva skriva och svara på inlägg i de bloggar som finns på sidan.

Vi vill kunna lägga ut information som inte syns över hela världen så man kan logga in med namn och lösenord och få upp betydligt mer information, såsom lägenhetslistor, årsmötesprotokoll osv.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply