Vid akuta problem har vi avtal med HSB som rycker ut. Kontakta HSB Felanmälan på telefon 08-554 226 26. Fel som inte föreningen ansvara för kommer att faktureras er.

Fel av mindre dramatisk natur anmäls till vår bovärd som ni kan se under menyn Föreningen/styrelse.

Vem som ansvarar för vad, se stadgarna, men i korthet gäller att medlemmarna ansvarar för allt som är innanför ytterväggar, golv och tak. T.ex. tapeter, innertak, golvbeklädnad, fönster och dörrar är medlemmens ansvar medan rörstammar (som är gemensamma för flera hus), element är föreningens. Vid stopp i avloppet ut till röret längs gatan ansvarar ni själva för rensning och ringer då spolbilen på 0708-93 88 84 mellan 07-16, se även www.spolbilen.se. Vid fel/stopp i huvudstammen längs gatan drabbas flera, detta ansvarar föreningen för.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply