Sophämtning

Tömningsfrekvens för hemsortering Brunnsängs Hage, tömning sker på torsdagar. Dessa veckor är löpande från år till år. Har du frågor angående tömning eller annat som rör detta. Vänligen kontakta Telge Atervinning 

Byte av tunntyp

Möjligheten till osorterat avfall kommer att försvinna men olika storlek på tunnor kan fås. Normalt har man 370 l men det finns även 240l till en lägre kostnad (110 kr lägre/år).

Grovsopor

Lämnas på Nya Returen, Bovallsvägen 5, se Nya Returen, Bovallsvägen 5 i Moraberg.

Trädgårdsavfall

Lämnas på samma ställe som grovsopor. Ibland samarbetar vi med Telge Bostäder om en kontainer upp ställd på asfaltsytan vid Baggåsvägen.

Kompost, grenar o.d. får inte lämnas i skogen. Inte något annat heller för den delen.

Priser

Hemsortering storlek 240l med hämtning varannan vecka kostar 2415:-/år
Hemsortering storlek 370l med hämtning varannan vecka kostar 2525:-/år

Hemsortering med egen kompostering 240l, hämtning var fjärde vecka kostar 1960:-/år
Hemsortering med egen kompostering 370l, hämtning var fjärde vecka kostar 2087:-/år

Hushållskärl 190l med hämtning varannan vecka kostar 2525:-/år
Hushållskärl 240l med hämtning varannan vecka kostar 2913:-/år

Egen kompostering 140l med hämtning var fjärde vecka kostar 1437:-/år

Egen kompostering 190l med hämtning var fjärde vecka kostar 1631:-/år
Egen kompostering 240l med hämtning var fjärde vecka kostar 1824:-/år
Egen kompostering 140l med hämtning var åttonde vecka kostar 1222:-/år
Egen kompostering 190l med hämtning var åttonde vecka kostar 1367:-/år
Egen kompostering 240l med hämtning var åttonde vecka kostar 1512:-/år

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply